Spanias inndeling og språk

Spania som moderne land er interessant i seg selv, men blander du sammen dets rike fortid får du en eksplosiv kombinasjon. Området som i dag er Spania besto akkurat som England av mange "små" riker som etter tur hadde sin storhetstid. Da Spania ble forent og samlet under et kongedømme forsvant denne oppdelingen, men enda ser man forskjeller i hvordan regionene som i dag tilsvarer disse gamle rikene er.

Innhold

 1. Adminsistrativ inndeling
  1. Comunidades autónomas
  2. Provincias
  3. Municipios
  4. Comarcas
 2. Språk og politikk
 3. Dialekter/språk

Administrativ inndeling

Slik vi har det i Norge deler vi landet vårt opp i fylker og deretter kommuner, denne inndelingen er ikke uvanlig men heller ikke universell. I Spania deler de landet opp etter bla. restene av de gamle kongedømmene: automome regioner - comunidades autónomas. Denne overrekkende inndelingen tildeler områdene større og mindre grad av politisk, økonomisk og rettslig kontroll.

I tillegg har Spania, på grunn av historie og kaos i fortiden, to områder utenfor selve Spania som ligger under spansk kontroll (enklaver). Disse to områdene ligger begge i Marokko og kalles autonome byer - ciudades autónomas.

Neste nivå i inndelingen er provinser - provincias, det som tilsvarer norske fylker. Disse finnes det 50 av, og er fordelt i mellom de autonome regionene. Den autonome regionen Catalonia (i motsetning til det som refereres til som "riket" Catalonia) for eksempel består av fire provinser: Barcelona, Tarragona, Lleida og Girona.

Under provinser kommer det som ville vært norske kommuner; municipios. I tillegg er det slik at inndelingen her blir litt utydelig på grunn av måten de autonome regionene styrer sine egne områder på. Noen av disse har nemlig en egen inndeling som brukes internt, denne inndelingen tilsvarer ikke alltid den "offisielle" spanske hverken politisk eller geografisk.

Comunidades autónomas

Denne inndelingen ble forhandlet fram under demokratiseringen av Spania i mellom 1979 og 1996. I utgangspunktet beskrev skissen av inndelingen et Spania delt opp i:

 • 3 uavhengige enheter; Galicia, Baskerland og Catalonia
 • 14/15 andre enheter uten eget parlament, med sentralisert styre i Madrid.

Denne skissen ble etterhvert endret, og det ble bestemt at også de resterende enhetene skulle bli tildelt en viss grad av autonomi. Denne prosessen er kjent som café para todos - kaffe til alle, nettopp fordi autonomien (kaffen) skulle deles ut til alle.

På denne måten er Spania i dag oppdelt i 17 regioner og 2 byer:

 1. Galicia
 2. Asturias
 3. Cantabria
 4. País Vasco
 5. Navarra
 6. La Rioja
 7. Castilla y León
 8. Extremadura
 9. Comunidad de Madrid
 10. Castilla - La Mancha
 11. Andalucía
 12. Región de Murcia
 13. Comunidad Valenciana
 14. Aragón
 15. Cataluña
 16. Islas Baleares
 17. Islas Canarias

Og til slutt de to enklavene i Marokko, altså  de såkalte uavhengige byene:

 1. Ceuta
 2. Melilla

Disse har som nevnt varierende grad av uavhengighet, der Baskerland (País Basco) har størst frihet.

Provincias

Etter inndelingen i automome regioner, deles landed videre inn i provinser. Disse tilsvarer på mange måter norske fylker.

Municipios

Den minste og derfor naturlig nok mest tallrike inndelingen tilsvarer norske kommuner. I Spania er det totalt 8112 municipios fordelt ut på de forskjellige provinsene.

Comarcas

For en fullstendig oversikt må nesten også comarcas tas med selv om de kun brukes i deler av Spania; Galicia og Catalonia. Disse er en mellominndeling som ligger i mellom provinser og municipios.

Eksempel

Byen Girona ligger i municipien Girona som ligger i comarcaet Gironès som ligger i provinsen Girona i den autonome regionen Catalunya.

Språk og politikk

Under Francos autoritære regime var alle andre spanske språk bortsett fra standard spansk (Kastiljansk) forbudt. Denne varianten av Spansk er oppkalt etter regionen den kom fra: Castilla, ikke helt ulikt måten standard Italiensk opprinnelig er fra Toscana regionen.

Siden den tid har det vært en fundamental del av den spanske grunnloven at alle spanjoler skal kunne snakke Spansk og at dette skal være det nasjonale språket. Katalansk, Galisisk og Baskisk er nå også oppført som offisielle språk, men grunnloven står fortsatt på sitt, og kastiljansk har beholdt sin overordnede status gjennom tidene.

I regionene de snakkes har de tre andre språkene (og noen flere mindre språk) viktig status både kulturelt og politisk. På den andre siden merker man effekten Francos styre hadde på minoritetsgruppene: mange snakker  forspanskede versjoner av morsmålet sitt.

Dialekter/språk

De fire offisielle språkene i spania er:

 1. Kastiljansk - Castellano
 2. Katalansk - Catalán
 3. Galisisk - Gallego
 4. Baskisk - Eusquera

I tillegg finnes det regioner der man  snakker andre, mindre utbredte språk:

 1. Aragonés
 2. Asturleonés
 3. Aranés
 4. Occitano

Det som er viktig å forstå når det kommer til romanske språk (etterkommerne av latin) er at de språkene vi i dag oppfatter som rene, ordentlige språk, nettop oppfattes slik  fordi de har en stat i ryggen.

På spansk kastiljansk finnes det to ord som korresponderer med det norske ordet 'språk': idioma og lengua. Forskjellen er relevant i spania hvor

Lengua: Språk som i norsk
Idioma: Som lengua men knyttet opp til et spesielt samfunn.

I Frankrike for eksempel eksisterer det flere titals språk/dialekter (les patois) som ikke er kompatible med standard fransk, det samme gjelder i Italia hvor folk faktisk har problemer med å forstå hverandre hvis de bruker sine regionale dialekter/språk. Her er behovet stort for å bruke en standardisert variant for å kommunisere.

Når jeg bruker dialekter/språk er det fordi det rett og slett er vanskelig å si klart hvilken av de to mange av talemålene i Italia/Frankrike/Spania er. I lingvistikken snakker man ofte om en kontinuerlig overgang mellom dialekt og språk, i stedet for den noe forenklede todelingen.

Vil du lære litt enkel Katalansk? Sjekk ut: Krasjkurs i Katalansk

Kilder

Vis kommentarer