Spanias regioner og deres språk

Spanias regioner og deres språk

Spania som moderne land er interessant i seg selv, men blander du sammen dets rike fortid får du en eksplosiv kombinasjon. Området som i dag er Spania besto akkurat som England av mange "små" riker som etter tur hadde sin storhetstid. Da Spania ble forent og samlet under et kongedømme forsvant denne oppdelingen, men enda ser man forskjeller i hvordan regionene som i dag tilsvarer disse gamle rikene er.

Tema: Inndelingen av Spania,  språk og stat, minoritetsspråk, språkene i Spania

Innhold

 1. Adminsistrativ inndeling
  1. Comunidades autónomas
  2. Provincias
  3. Municipios
  4. Comarcas
  5. Eksempel på inndeling
 2. Språk og politikk
 3. Dialekter/språk
  1. Kastiljansk - Castellano
  2. Katalansk - Català
  3. Galisisk - Galego
  4. Baskisk - Euskera
  5. Aragonés og Aranés (Oksitansk)
  6. Asturleonés språkene
 4. Castellano eller español?

Administrativ inndeling

Slik vi har det i Norge deler vi landet vårt opp i fylker og deretter kommuner, denne inndelingen er ikke uvanlig men heller ikke universell. I Spania deler de landet opp etter bla. restene av de gamle kongedømmene: automome regioner - comunidades autónomas. Denne overrekkende inndelingen tildeler områdene større og mindre grad av politisk, økonomisk og rettslig kontroll.

I tillegg har Spania, på grunn av historie og kaos i fortiden, to områder utenfor selve Spania som ligger under spansk kontroll (enklaver). Disse to områdene ligger begge i Marokko og kalles autonome byer - ciudades autónomas.

Neste nivå i inndelingen er provinser - provincias, disse er som fylker i spania. Disse finnes det 50 av, og er fordelt i mellom de autonome regionene. Den autonome regionen Catalonia (i motsetning til det som refereres til som "riket" Catalonia) for eksempel består av fire provinser: Barcelona, Tarragona, Lleida og Girona.

Under provinser kommer de spanske kommunene - municipios. I tillegg er det slik at inndelingen her blir litt utydelig på grunn av måten de autonome regionene styrer sine egne områder på. Noen av disse har nemlig en egen inndeling som brukes internt, og denne tilsvarer ikke alltid den "offisielle"/sentrale spanske inndelingen hverken politisk eller geografisk. Se for eksempel comarcas under.

Comunidades autónomas

Denne inndelingen ble forhandlet fram under demokratiseringen av Spania i mellom 1979 og 1996. I utgangspunktet beskrev skissen av inndelingen et Spania delt opp i:

 • 3 uavhengige enheter; Galicia, Baskerland og Catalonia
 • 14/15 andre enheter uten eget parlament, med sentralisert styre i Madrid.

Denne skissen ble etterhvert endret, og det ble bestemt at også de resterende enhetene skulle bli tildelt en viss grad av autonomi. Denne prosessen er kjent som café para todos - kaffe til alle, nettopp fordi autonomien (kaffen) skulle deles ut til alle.

På denne måten er Spania i dag oppdelt i 17 regioner og 2 byer:

 1. Galicia
 2. Asturias
 3. Cantabria
 4. País Vasco
 5. Navarra
 6. La Rioja
 7. Castilla y León
 8. Extremadura
 9. Comunidad de Madrid
 10. Castilla - La Mancha
 11. Andalucía
 12. Región de Murcia
 13. Comunidad Valenciana
 14. Aragón
 15. Cataluña
 16. Islas Baleares
 17. Islas Canarias

Og til slutt de to enklavene i Marokko, altså  de såkalte uavhengige byene:

 1. Ceuta
 2. Melilla

Disse har som nevnt varierende grad av uavhengighet, der Baskerland (País Basco) har størst frihet.

Provincias

Etter inndelingen i automome regioner, deles landed videre inn i provinser. Disse tilsvarer på mange måter norske fylker.

Municipios

Den minste og derfor naturlig nok mest tallrike inndelingen tilsvarer norske kommuner. I Spania er det totalt 8112 municipios fordelt ut på de forskjellige provinsene.

Comarcas

For en fullstendig oversikt må nesten også comarcas tas med selv om de kun brukes i deler av Spania; Galicia og Catalonia. Disse er røft sagt en mellominndeling som ligger imellom provinser og municipios.

Denne inndelingen har blitt brukt av de autonome regionene for å rive seg løs fra den inndelingen som provinser gir internt i territoriet sitt. Det er ikke alltid slik nemlig at de spanske provinenes grenser følger lokal historie eller styring, så da må andre inndelinger til.

I Catalonia er det altså slik at noen comarcas ligger i flere provinser og noen ligger til og med i Frankrike (se Nord-Catalonia)

Eksempel på inndeling

 • municipio → (comarca)  → provincia → comunidad autónoma
 • Girona → (Gironès) → Girona → Catalunya
 • Barclona → (Barcelonès) → Barcelona → Catalunya
 • Málaga → (Málaga-Costa del Sol) → Málaga → Andalucía
 • Alicante → (Campo de Alicante) → Alicante → Comunidad Valenciana
 • Segovia → Segovia → Castilla y León

Kort oppsummert

 • Comunidades autónomas - autonome regioner
  • Provincias = spanske fylker
   • (Comarcas)
    • Municipios = spanske kommuner

Språk og politikk

Under Francos autoritære regime var alle andre spanske språk bortsett fra det som kalles standard-spansk; altså Kastiljansk, forbudt. Denne varianten av Spansk er oppkalt etter regionen den kom fra: Castilla, ikke helt ulikt måten standard Italiensk opprinnelig er fra Toscana regionen.

Siden den tid har en fundamental del av den spanske grunnloven vært at alle spanjoler skal kunne snakke Spansk (Kastiljansk) og at dette skal være det nasjonale språket. Katalansk, Galisisk og Baskisk er nå også oppført som offisielle språk, men grunnloven står fortsatt på sitt, og kastiljansk har beholdt sin overordnede status som det eneste nasjonale språket.

I regionene der man snakker noen av de andre språkene har disse viktig status både kulturelt og politisk. På tross av dette er det nok i Catalonia at språksituasjonen er best; i store deler av baskerland feks. snakkes ikke baskisk i det hele tatt eller kun blandt eldre. Man merker også effekten Francos styre hadde på minoritetsgruppene: mange snakker  lett forspanskede versjoner av morsmålet sitt.

Det som er viktig å forstå når det kommer til språk og i dette tilfellet romanske språk (etterkommerne av latin) og egentlig om språk generelt er at de språkene vi i dag oppfatter som rene, ordentlige språk, nettop oppfattes slik  fordi de har en stat i ryggen: Man snakker tysk i Tyskland, spansk i Spania, engelsk i England, norsk i Norge osv.

På spansk kastiljansk finnes det to ord som korresponderer med det norske ordet 'språk': idioma og lengua. Forskjellen er relevant i spania hvor

Lengua: Språk som i norsk
Idioma: Som lengua men knyttet opp til et spesielt samfunn.

I Frankrike for eksempel eksisterer det flere titals språk/dialekter (les patois, feks. bretonsk, Normannisk ) som ikke er kompatible med standard fransk, det samme gjelder i Italia hvor folk faktisk har problemer med å forstå hverandre hvis de bruker sine regionale dialekter/språk. Her er behovet stort for å bruke en standardisert variant for å kommunisere.

Når jeg bruker dialekter/språk er det fordi det rett og slett er vanskelig å si klart hvilken av de to mange av talemålene i Italia/Frankrike/Spania er. I lingvistikken snakker man ofte om en kontinuerlig overgang mellom dialekt og språk, i stedet for den noe forenklede todelingen.

Dialekter/språk

De fire offisielle språkene i spania er:

 1. Kastiljansk - Castellano
 2. Katalansk - Català
 3. Galisisk - Galego
 4. Baskisk - Euskera

I tillegg finnes det regioner der man  snakker andre, mindre utbredte språk:

 1. Aragonés
 2. Asturleonés språkene
 3. Aranés

Kastiljansk - Castellano

Spanias nasjonalspråk og den mest talte etterkommeren av vulgær latin som eksisterer i dag. Kastiljansk og da spesielt den som snakkes i Andalusia i Sør-Spania har også en stor mengde ord som kommer fra arabisk. Dette skjedde hovedsaklig igjennom påvirkning fra Mozarabisk (spansk-arabisk) i den perioden det ble snakket på den iberiske halvøyen.

Katalansk - Català

Katalansk er det største ikke-kasiljanske språket som snakkes i Spania; det snakkes i Catalonia, på de baleariske øyene (Mallorca mm.) og i Valencia. Språket har mye til felles med anndre romanske språk og folk som ser det syntes det ligner på en miks mellom spansk, fransk og italiensk.

Vil du lære litt enkel Katalansk? Sjekk ut: Krasjkurs i Katalansk

Galisisk - Galego

Galisisk har mer til felles med portugisisk enn med spansk og det med god grunn. Det er gjenlevningene av det portugisiske språket som ble snakket der før spanjolene tok over regionen. Det snakkes i all hovedsak i den biten av Spania som ligger rett ovenfor Portugal.

Baskisk - Euskera

Baskisk er helt spesielt, faktisk så spesielt at det er sin egen språkfamilie. På lik linje med andre såkalte språkisolater har man vært ute av stand til å finne andre språk som ser ut til å ligne (Albansk er et annet).

Baskisk ser altså ut til å være det eneste språket i sin familie som har overlevd og på grunn av det er det noe vanskelig å studere det baskiske språks historie og utvikling på samme måte som med språk som har tettere bånd.

Fun fact

Flere byer i Spania har offisielt to navn på grunn av den todelte språksituasjonen i disse regionene. Et eksempel er den baskiske byen San Sebastián som også heter Donostia.

Aragonés og Aranés (Oksitansk)

Disse to har mye til felles med katalansk på hver sin måte. Aragonés er det gjenlevende språket etter det som taltes før i kongedømmet Aragón og snakkes av rundet 20 tusen personer. Aranés er et veldig lite språk (4-5 tusen talere), snakkes kun i Aran-dalen (Vall d'Aran) i Catalonia og defineres egentlig som en variant av oksitansk. Aranés er offisielt språk i Catalonia sammen med katalansk og kastiljansk.

Oksitansk er i motsetning til de to andre i denne gruppen et ganske stort språk som i all hovedsak tales sør i Frankrike av i mellom en halv og tre millioner mennesker. Språket har også store fellestrekk med katalansk og snakkes i Spania igjennom Aranés varianten vi snakket om ovenfor.

Asturleonés språkene

Spansklignende språk som snakkes fra Asturias i nord til León i sør.

Castellano eller Español?

Man kan jo spørre seg hvorfor man på Spansk har to navn for det spanske språket: castellano og español. I grunnen er det ganske enkelt, selve språket er egentlig castellano, men grunnet dets status som nasjonalt språk i Spania blir det også kalt Español (fra España; Spania).

Men som vi har sett over finnes det jo flere andre språk i Spania, så hvordan kan man si at et av dem er mer 'spansk' enn de andre? Spesielt når alle tales i Spania, noen av dem er ganske store språk og ikke minst har historiske røtter der?

På en måte kan man derfor påstå at katalansk er like mye spansk som castellano er. Et interessant punkt er at man på katalansk i praksis aldri sier espanyol, i stedet brukes ordet castellà for å referere til spansken som snakkes i resten av Spania. For å demonstrere kan du søke etter Espanyol på internett, da finner du fotballaget RCD Espanyol fra Barcelona. Gjør du det samme med español kommer du rett til det spanske språket.

Kilder

Vis kommentarer